Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Miejskiej Kraków

Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Miejskiej Kraków Zmiana numerów rachunków bankowych Gminy Miejskiej Kraków

Uwaga! Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 roku obsługę bankową Gminy Miejskiej Kraków realizuje PKO Bank Polski S.A. W związku tym zmieniły się wszystkie numery rachunków bankowych. Zmianie uległ również numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać należności z tytułu opłaty skarbowej: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 (dotychczasowy numer 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000).

Informacje na temat nowych indywidualnych rachunków bankowych zostały rozesłane przez stosowne wydziały Urzędu Miasta Krakowa i jednostki Gminy Miejskiej Kraków.

Numery nowych indywidualnych rachunków bankowych są również dostępne na stronach internetowych jednostek:

31 marca zostaną zamknięte wszystkie „stare rachunki”, co oznacza, że wpłaty dokonywane na te rachunki po 31 marca będą automatycznie odsyłane na rachunki osób dokonujących wpłat.

Dodaj komentarz