Przyrodniczy spacer po Dolinie Prądnika

Przyrodniczy spacer po Dolinie Prądnika

Użytek ekologiczny o powierzchni 14,145 ha utworzony uchwałą Rady Miasta Krakowa. Położony jest wzdłuż rzeki Prądnik od ul. Górnickiego do granic miasta Krakowa. Celem ochrony użytku jest zachowanie naturalnie meandrującego koryta rzeki Prądnik. Ma ona wyraźnie górski charaktery – prąd jest szybki, a woda chłodna nawet podczas gorącego lata. Brzegi Prądnika porasta las łęgowy, złożony przede wszystkim z olszy czarnej. Pomimo bliskości miasta, ma on w dużej mierze naturalny charakter i przyczynia się do dużej malowniczości doliny Prądnika na tym odcinku.

Użytek ekologiczny „Dolina Prądnika” jest siedliskiem wielu chronionych gatunków zwierząt Występuje tu m.in. 19 gatunków ssaków, w tym nietoperze borowce wielkie, bobry i wydry. Stwierdzono też 38 stale lęgowych gatunków ptaków, a kilka kolejnych nieregularnie odbywa tu lęgi. Jest to jedyne miejsce na terenie miasta, gdzie można spotkać pliszki górskie. Niesłychanie bogata jest także fauna owadów – zobaczyć tu można aż 45 gatunków motyli dziennych, co stanowi łącznie 30% gatunków występujących na terenie Polski i aż 50% całej fauny motyli stwierdzonych na terenie Krakowa. W granicach Doliny Prądnika istnieje również niewielka populacja czerwończyka nieparka, gatunku wyszczególnionego w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 25 czerwca na spacer Doliną Prądnika.

– Godzina 10.00

-Miejsce zbiórki: Przystanek MPK Mackiewicza, na rogu ulic Opolskiej i Mackiewicza
(linie 132, 137, 138, 164, 169, 172, 267, 287).

Prosimy o zabranie ze sobą nakryć na głowę oraz odzieży przeciwdeszczowej!

Więcej informacji o spacerach http://www.frgp.pl/