Remonty z programu „Nowa Huta dziś!”

Remonty z programu „Nowa Huta dziś!”

Pięć nowohuckich Rad Dzielnic wskazało listy rankingowe remontów ulic, chodników i oświetlenia, które będą realizowane w tym roku w ramach programu „Nowa Huta dziś!”. 

Termin prac przewidziany jest na koniec listopada 2017 roku

Listy rankingowe przedstawiają się następująco:

Rada Dzielnicy XIV Czyżyny:

 1. Chodnik na ul. Isep (pomiędzy ul. Siwka a ul. Cuplową): 130 tys. zł
 2. Remont chodnika na os. 2 Pułku  Lotniczego przy blokach nr 44-45: 30 tys. zł
 3. Ul. Medweckiego – remont chodnika w rejonie CH Czyżyny: 35 tys. zł
 4. Ul. Medweckiego: nakładka na ok. 100 m (1 kierunek, 2 pasy ruchu): 150 tys. zł

Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice:

 1. Wykonanie lamp na Plantach Mistrzejowickich (56 lamp)
 2. Bezpieczne przejścia dla pieszych ul. Hołdu Pruskiego i ul. Próchnika:

– od budynku wodociągów w stronę bloku 52 na os. Bohaterów Września

– od bloku 52 w kierunku bloku 45 na os. Bohaterów Września

3. Chodnik przy ul. Jadźwingów na odcinku od ul. Kruszwickiej w kierunku ul. Dmowskiego do wysokości bloku nr 13 wraz z zamontowaniem słupków drogowych (blokujących)

4. Poszerzenie chodnika na pętli  tramwajowej os. Piastów wraz z remontem sięgacza

5. Ul. Sapiehy 51 – wyrównanie nawierzchni na wyznaczonym odcinku drogi

6. Remont ul. Świdnickiej

7. Remont ul. ks. Jancarza od pętli autobusowej w kierunku skrzyżowania z ul. Parnickiego

Rada Dzielnicy XVI:

 1. Remont parkingu na os. Kazmierzowskim 18 i dróg dojazdowych do niego (jezdnia ul. Łokietkówny i ul. Andegaweńskiej w kierunku Szajnowicza-Iwanowa (do wyczerpania środków)

Rada Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie:

 1. Remont ul. Darwina: 50 tys.
 2. Ul. Grębałowska – nakładka: 55 tys. zł
 3. Nakładka asfaltowa ul. Petofiego rejon nr 10-20: 50 tys. zł
 4. Nakładka asfaltowa ul. Petofiego za MPWiK na ul. Architektów: 50 tys.760 zł
 5. Remont chodnika na ul Lubockiej: 18 tys. zł
 6. Remont nawierzchni na ul. Mycielskiego: 45 tys. zł
 7. Ul. Łuczanowicka (za Gimnazjum nr 43): 40 tys. zł

Rada Dzielnicy XVIII Nowa Huta:

1. Remont deptaka pomiędzy dawnym kinem Świt a ZUS-em

2. ul. Żeromskiego – remont chodnika wzdłuż os. Słonecznego

Przypominamy, że na wszystkie wybrane zadania do realizacji przewidziana jest w sumie kwota 2 mln zł, która zostanie rozdysponowana dla poszczególnych dzielnic według określonych kryteriów:

 • 40 procent dla każdej dzielnicy
 • 40 procent proporcjonalnie do liczby stałych mieszkańców każdej dzielnicy
 • 20 procent proporcjonalnie do powierzchni terenów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub terenów Skarbu Państwa będących w zarządzie miejskich jednostek organizacyjnych

Info ZIKiT