Pyły z huty mogą trafić do atmosfery

Pyły z huty mogą trafić do atmosfery Pyły z huty mogą trafić do atmosfery

Od wtorku, w elektrociepłowni TAMEH POLSKA na terenie krakowskiego oddziału huty stali ArcelorMittal Poland prowadzony jest rozruch zmodernizowanego kotła nr 8.

W związku z tym systemy odpylające, tzw. multicyklony i elektrofiltry, pozostają stale włączone, co minimalizuje występowanie podwyższonego poziomu emisji zanieczyszczeń pyłowych. Niemniej jednak mogą występować okresowe emisje pyłu.

Prace rozruchowe zakończymy w możliwie najkrótszym terminie – informują pracownicy ArcelorMittal.

Info UMK