Komunikacja miejska za darmo dla gimnazjalistów!

Komunikacja miejska za darmo dla gimnazjalistów!

Mamy bardzo dobrą informację dla wszystkich gimnazjalistów! 

Wczoraj Prezydent Miasta Krakowa  podpisał projekt uchwały, która pozwoli gimnazjalistom korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej. 

Dzisiaj  radni poprali uchwałę.

Gimnazjaliści będą mogli podróżować wszystkimi tramwajami i autobusami, zarówno na liniach miejskich, jak i aglomeracyjnych.

Pamiętajcie! aby skorzystać z darmowych przejazdów, uczniowie będą musieli mieć przy sobie ważną legitymację szkolną.

Zgodnie ze zmianą przyjętą przez krakowskich radnych 13 września w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską przysługiwać będzie także uczniom dotychczasowych gimnazjów oraz uczniom klas gimnazjalnych dotychczasowych gimnazjów prowadzonych w innych szkołach na terenie Gminy Miejskiej Kraków – w okresie roku szkolnego, czyli od 1 września do 30 czerwca. Podstawą będzie ważna legitymacja szkolna ucznia dotychczasowego gimnazjum lub ucznia klasy gimnazjalnej, wydana według wzoru określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Ustawa wchodzi w życie od 1 października. 

Foto Fickr