Nowa inwestycja na Prądniku Czerwonym? Dementujemy plotki!

Nowa inwestycja na Prądniku Czerwonym? Dementujemy plotki!

Nowa inwestycja na Prądniku Czerwonym?  Czytelnicy informowali nas o  rzekomej, planowanej inwestycji w miejscu obecnej szkoły jazdy Polsad.  Pojawiły się ogłoszenia o wypowiedzianej umowie przez miasto oraz o planach budowy apartamentowców. 

Takie ogłoszenia pojawiały się na blokach:

Poprosiliśmy o komentarz  Urząd Miasta Krakowa i informujemy:

„Działka nr 380/10 obr. 22 Śródmieście objęta jest ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na części działki obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru „Sudół Dominikański”, a druga  część działki objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru „Prądnik Czerwony – Naczelna”.

W związku z powyższym na wskazanym terenie nie są wydawane decyzje w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Kwerenda systemu komputerowego SOS za lata 2004-2017 wykazała, iż aktualnie w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK nie jest prowadzone postępowanie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie apartamentowców na wskazanym terenie.

Nie została również wydana decyzja udzielająca pozwolenia na budowę dla budowy budynków mieszkalnych na działce nr 380/10 obr. 22 Śródmieście.”