I Ogólnopolski Bieg Dobroczynny z psami na Błoniach

I Ogólnopolski Bieg Dobroczynny z psami na Błoniach

Głównym celem imprezy biegowej Dog Run® jest pozyskanie od uczestników środków finansowych na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Towarzystwo zostało założone w 1864r i działa w sposób ciągły i zorganizowany pełniąc opiekę nad krakowskim schroniskiem dla bezdomnych zwierząt mieszczącym się przy ul. Rybnej 3 w Krakowie.

Głównymi celami  Towarzystwa są:

  • Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt;
  • Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami;
  • Zapewnienia zwierzętom niezbędnych warunków bytowania;
  • Krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony przyrody oraz środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt.

Dobroczynny cel imprezy biegowej Dog Run ® wpisany został do regulaminu imprezy.  Całość środków pozyskanych od zawodników zostanie przekazana na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Do współpracy związanej z organizacją imprezy biegowej oraz wydarzeń towarzyszących zaprosiliśmy kilku czołowych producentów produktów przeznaczonych dla zwierząt, zarówno w zakresie żywienia i suplementacji, jak również w zakresie opieki nad zwierzętami.

Producenci Ci będą mieli okazję zaprezentować najnowsze rozwiązania produktowe w specjalnie do tego przygotowanych namiotach wystawienniczych.

Dodatkowo do współpracy zaproszone zostały/zostali:

  • Czołowe sklepy zoologiczne z terenu miasta Krakowa zajmująca się profesjonalną sprzedażą produktów dla zwierząt;
  • Czołowe lecznice weterynaryjne z terenu miasta Krakowa zajmująca się leczeniem zwierząt;
  • Behawioryści i treserzy psów;
  • Specjaliści pracujący na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Liczymy, iż fachowa wiedza podmiotów wspierających imprezę Dog Run® przyczyni się do wzrostu świadomości właścicieli zwierząt nt. sposobu karmienia oraz właściwej opieki nad zwierzętami.

  1. Budowa pozytywnych relacji pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem

Wiele dostępnych badań związanych z tematem poruszającym sposób traktowania zwierząt domowych przez społeczeństwo polskie stwierdza, iż kochamy zwierzęta.

Jest to zapewne prawda, ale jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach, dlatego też podczas całej imprezy będziemy promowali pozytywne zachowania człowieka w stosunku do zwierząt.

W trakcie trwania imprezy przeprowadzone zostaną wykłady oraz warsztaty poruszające tematy związane z prawidłowym zachowaniem człowieka w stosunku do zwierząt.

Liczymy, iż zaproszeni prelegenci mający szerokie doświadczenie związane ze współpracą ze zwierzętami przynajmniej w części uzmysłowią uczestnikom oraz widzom problem, jaki występuje w polskim społeczeństwie a dotyczy właściwego traktowania zwierząt.

Dodatkowo sam charakter imprezy ma za zadanie budować poprawną relację pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem. W biegu na czas będzie rywalizował duet pies – człowiek, zatem sposób prowadzenia psa i relacja między nimi będzie miała istotne znaczenie w uzyskanym wyniku końcowym.

Informacje praktyczne:

Miejsce i czas imprezy: Krakowskie Błonia,  16 września 2017

Czas trwania imprezy:

Biuro zawodów otwarte od godziny 8:00
Oficjalne rozpoczęcie imprezy 10:00
Bieg sprinterski na dystansie 3,5km – godzina 11:00
Biegł główny na dystansie 7km – godzina 12:30
Planowane zakończenie imprezy 16:00

Biuro zawodów oraz Start zlokalizowany będzie od strony ul. 3 maja.

Wysokość opłaty startowej dla każdej rywalizacji biegowej (3,5 km oraz 7 km) wynosi 19 zł –
płatne maksymalnie do 14 dni od dnia zapisu poprzez system płatności elektronicznej
dotpay, nie później niż do 14 września 2017.

 Wysokość opłaty startowej w dniu zawodów wynosi 99 zł i pobierana jest wyłącznie w
formie gotówki w biurze organizatora.

Całość opłat startowych przekazana zostanie na rzecz Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Na wydarzenie zapisać się można tutaj