Szukasz pracy? Przyjdź na bezpłatne zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności

Szukasz pracy? Przyjdź na bezpłatne zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności

Grodzki Urząd Pracy  zaprasza na bezpłatne grupowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności, pomocne przy poszukiwaniu pracy. Wśród tematów są m.in.: wykorzystanie internetu, metody wyszukiwania ofert, opanowanie stresu, przygotowanie dokumentów, znajomość prawa pracy, skuteczna prezentacja kompetencji.

Zajęcia organizuje Referat Poradnictwa Zawodowego Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Będą je prowadzić specjaliści – doradcy zawodowi. Poniżej zamieszczamy harmonogram z tematami i terminami spotkań. Godziny zostaną ustalone z uczestnikami, kiedy zbierze się grupa na dane zajęcia. Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 208 lub pod numerem telefonu: 12 68 68 208. Tam też przyjmowane są zapisy.

 

19 września: Co to są kompetencje? Jak je mierzyć i rozwijać? – zajęcia poświęcone zagadnieniu badania kompetencji u kandydatów do pracy (zgłoszenia do 18 września)

20 września: Elementy prawa pracy – zapoznanie uczestników zajęć z przepisami regulującymi zasady współpracy między pracownikami a pracodawcami (m.in. tryb podpisywania i rozwiązywania umów, obowiązki i prawa pracownicze itp.) (zgłoszenia do 19 września)

21 września: Jak sobie radzić ze stresem? – zapoznanie uczestników zajęć z profilaktyką stresu w procesie szukania pracy (zgłoszenia do 20 września)

22 września: Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej? – przygotowanie uczestników zajęć do uczestnictwa w procesie rekrutacji prowadzonym z wykorzystaniem metod selekcji stosowanych podczas rozmów kwalifikacyjnych (zgłoszenia do 21 września)

25 września: Formy wsparcia. Z czego możesz skorzystać w Grodzkim Urzędzie Pracy? – spotkanie adresowane do osób poszukujących szczegółowych informacji o usługach Grodzkiego Urzędu Pracy (zgłoszenia. do 24 września)

25 września: Dokumenty aplikacyjne. Jak przygotować profesjonalne CV i list motywacyjny? – warsztaty, których celem jest przygotowanie przez uczestników dokumentów aplikacyjnych (zgłoszenia do 24 września)

25 września: Metody poszukiwania pracy. Jak dotrzeć do pracodawcy? – zajęcia prezentujące najbardziej efektywne metody poszukiwania pracy (zgłoszenia do 24 września)

Info UMK

Foto Pixabay