Znamy godziny pracy aptek w 2018 roku

Znamy godziny pracy aptek w 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. na terenie Krakowa będzie obowiązywał nowy rozkład pracy aptek ogólnodostępnych, w tym aptek całodobowych. Czas pracy aptek ogólnodostępnych na lata 2018-2020 określony został z uwzględnieniem informacji o adresach aptek oraz godzinach pracy od poniedziałku do piątku, w sobotę i niedzielę, a także w dniach zwyczajowo przedświątecznych, tj. Wielka Sobota (31 marca 2018 r., 20 kwietnia 2019 r., 11 kwietnia 2020 r.), wigilia świąt Bożego Narodzenia oraz Sylwester.

Od 1 stycznia 2018 roku na terenie Krakowa całodobowe dyżury w pełnym zakresie usług farmaceutycznych będą zapewniały następujące apteki:

  • apteka przy ul. Ćwiklińskiej 10, tel.: 12 658 10 01;
  • apteka przy ul. Karmelickiej 23, tel.: 12 631 19 80;
  • apteka przy ul. Kalwaryjskiej 94, tel.: 800 110 110;
  • apteka przy ul. Kazimierza Wielkiego 117, tel.: 12 637 44 01;
  • apteka przy ul. Kronikarza Galla 26, tel.: 12 636 73 65;
  • apteka przy ul. Miłkowskiego 3/1, tel.: 12 268 99 88;
  • apteka przy ul. Mogilskiej 21, tel.: 12 411 01 26;
  • apteka na os. Centrum A bl. 4, tel.: 800 110 110;
  • apteka przy ul. Wolskiej 1, tel.: 12 657 13 16;
  • apteka przy ul. Zielińskiej 3, tel.: 800 110 110.

Na jedną aptekę zlokalizowaną na terenie Krakowa obecnie przypada 2 377 mieszkańców. Zgodnie ze stanem na dzień 17 stycznia 2017 r. na terenie Krakowa funkcjonowało 316 aptek ogólnodostępnych, w tym 10 całodobowych, a obecnie – wg stanu na 10 października – funkcjonują 322 apteki, w tym 10 całodobowych, co stanowi wystarczające zabezpieczenie w zaopatrzenie mieszkańców Krakowa w koniecznym zakresie usług farmaceutycznych. Liczba aptek całodobowych zabezpiecza dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy. Apteki pracujące w systemie całodobowym znajdują się w łatwo dostępnych komunikacyjnie punktach Gminy Miejskiej Kraków.

W sprawie projektu uchwały przeprowadzone zostały w dniach 13-27 października br. konsultacje społeczne oraz uzyskano pozytywną opinię Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie. Wykaz aptek ogólnodostępnych z rozkładem godzin ich pracy i wykaz aptek całodobowych na lata 2018-2020 zostały opublikowane na stronach Magicznego Krakowa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, a informacje o pracy aptek będą aktualizowane kwartalnie w każdym roku.

Info UMK