Poszukiwany obywatel Ukrainy został zatrzymany na krakowskim lotnisku

Poszukiwany obywatel Ukrainy został zatrzymany na krakowskim lotnisku

Na lotnisku w Krakowie-Balicach funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatela Ukrainy, poszukiwanego przez Komendę Miejską Policji w Krakowie. Nie zezwolili również na wyjazd z kraju naturalizowanemu obywatelowi Polski.

Obywatel Ukrainy poszukiwany był w celu doprowadzenia do najbliższego zakładu karnego lub aresztu śledczego. Cudzoziemiec miał orzeczoną karę 49 dni pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a kodeksu karnego). Jednocześnie Sąd Rejonowy dla Krakowa – Pogórza zezwolił na odstąpienie od doprowadzenia do aresztu śledczego lub zakładu karnego, w przypadku zapłaty grzywny. Po wpłaceniu 1960 zł na konto Sądu, mężczyzna został zwolniony.

Tego samego dnia do odprawy paszportowej zgłosił się 66-letni Polak pochodzenia syryjskiego. Chciał odlecieć do Marrakeszu.         W trakcie dokonywania sprawdzeń okazało się, że mężczyzna figuruje w bazach danych jako osoba, której nie należy zezwolić na wyjazd z Polski. Naturalizowany obywatel Polski jest podejrzany o złamanie przepisów kodeksu karnego skarbowego (art. 56§2 , art. 61§1). Mężczyźnie nie zezwolono na odlot. Został pouczony o respektowaniu nałożonego środka zapobiegawczego, po czym opuścił teren lotniska.

Info i Fot Justyna Drożdż/Straż Graniczna