Poszukiwany Polak został zatrzymany na lotnisku w Balicach

Poszukiwany Polak został zatrzymany na lotnisku w Balicach

Po czterech latach pobytu za granicą, w tym po odbyciu w irlandzkim więzieniu kary 5 miesięcy pozbawienia wolności za kradzież (z 10 miesięcy zasądzonych przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości), 38-letni mieszkaniec województwa warmińsko-mazurskiego przyleciał do Polski jako wydalony.

Na lotnisku w Krakowie-Balicach, po potwierdzeniu tożsamości pasażera (podróżny oświadczył, że rok temu zagubił w Wielkiej Brytanii swój dowód osobisty) oraz  dokonaniu sprawdzeń w bazach danych okazało się, że Polak poszukiwany jest w RP w celu odbycia łącznej kary pozbawienia wolności w wymiarze dwóch lat i dwóch miesięcy. Polskie Sądy wydały na mężczyznę 6 wyroków za złamanie przepisów kodeksu karnego – rozboje i paserstwo oraz popełnienie czynów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (m.in. uprawę maku, posiadanie narkotyków, nakłanianie lub ułatwianie użycia narkotyków).

Mężczyzna został przewieziony i osadzony w areszcie w Krakowie. 

Info i Fot Justyna Drożdż/SG