Zakaz handlu w niedzielę – znamy wstępne wyniki kontroli inspekcji pracy

Zakaz handlu w niedzielę – znamy wstępne wyniki kontroli inspekcji pracy

Za nami pierwsza niedziela z zakazem handlu. Jak poinformowała nasz portal Anna Majerek z Państwowej Inspekcji Pracy  – W dniu 11 marca 2018 r. na nr telefonu dyżurnego 881 483 853  zadzwoniły 24 osoby informujące o naruszeniu zakazu handlu w niedzielę. Inspektorzy pracy rozpoznali 20 zgłoszeń, (4 zgłoszenia nie zostały jeszcze rozpoznane z uwagi na późną godzinę ich zgłoszenia)

Najwięcej, bo 17 zgłoszeń dotyczyło naruszeń zakazu w Krakowie, z tego rozpoznanych zostało 14 zgłoszeń przez dwóch inspektorów (po 7 zgłoszeń), 2 zgłoszenia dotyczyły powiatu oświęcimskiego (Oświęcim), olkuskiego (Olkusz i Klucze) i po jednym zgłoszeniu w powiatach: krakowskim ziemskim (Liszki), myślenickim (Myślenice) i wadowickim (Spytkowice).

W 15 rozpoznanych przypadkach potwierdziło się naruszenie zakazu handlu w niedziele, w 4 przypadkach w sklepach pracował przedsiębiorca prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą lub jego najbliższa rodzina.

Najwięcej zgłoszeń dotyczyło sklepów z alkoholem: w Krakowie łącznie 8 zgłoszeń, po 1 zgłoszeniu w Myślenicach i Kluczach. Wszystkie zbadane 9 zgłoszeń okazało się zasadnych, 1 zgłoszenie z uwagi na godzinę jego zgłoszenia nie zostało zbadane – w pierwszej kolejności zostanie zbadane w niedziele 18 marca 2018 r.

Ze wstępnych ustaleń wynika również oprócz naruszenia zakazu handlu inspektorzy przynajmniej w dwóch przypadkach stwierdzili zatrudnianie pracownic bez umów o pracę i bez zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Na dzień dzisiejszy została zakończona jedna kontrola, po podpisaniu protokołu pracodawca przyjął mandat 1000 zł za naruszenie zakazu handlu w niedziele.

Inspektorzy pracy kontrolujący teren pozostałych powiatów nie informowali o naruszeniach zakazu handlu w niedziele.

 

Reasumując najwięcej zgłoszeń dotyczyło Krakowa, oraz sklepów z alkoholem. Zgłaszający informowali, że w tych sklepach tworzą się duże kolejki oraz w ich pobliżu przebywają osoby nietrzeźwe.