Obywatel Egiptu został ukarany za posłużenie się podrobionym dokumentem

Obywatel Egiptu został ukarany za posłużenie się podrobionym dokumentem

Cudzoziemiec w trakcie składania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, podał niezgodne z prawdą informacje oraz posłużył się podrobionym dokumentem „Zaświadczeniem Akademii Piłki Nożnej” w Lagos (Nigeria). Dokument ten miał potwierdzić informacje dotyczące środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania Egipcjanina w Polsce.

Jak ustalono w toku postępowania, wskazana akademia piłkarska nie istnieje, a fałszerz w celu uwiarygodnienia przedłożonego zaświadczenia, użył nigeryjskich znaczków pocztowych!

W trakcie przesłuchania podejrzany ob. Egiptu złożył wyjaśnienia, przyznał się do zarzucanych mu czynów oraz wyraził zgodę na wymierzenie mu kary grzywny w wysokości 1 500 zł.

Info Straż Graniczna/ Justyna Drożdż