Policjanci skontrolowali 200 pojazdów – z czego 11 było niesprawnych technicznie

Policjanci skontrolowali 200 pojazdów – z czego 11 było niesprawnych technicznie

18 kwietnia br. policjanci  Wydziału Ruchu Drogowego w Krakowie prowadzili działania „Smog”, których celem było zwrócenie uwagi na prawidłowy stan techniczny pojazdów i nadmierną emisję spalin do atmosfery.

Mundurowi poddali badaniom 200 pojazdów z czego 11 było niesprawnych technicznie, przekraczając normy emisji spalin.

Funkcjonariusze wykorzystując dymomierz i analizator spalin, sprawdzali czy kontrolowane pojazdy nie emitują spalin o nadmiernej toksyczności.

„Smog” – to cykliczne działania, które poprzez wyłączanie z ruchu pojazdów z wadami technicznymi, mają doprowadzić do poprawy jakości powietrza w mieście.

Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.