Szkolenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie(film)

Szkolenie Oddziału Prewencji Policji w Krakowie(film)

Oddział Prewencji Policji w Krakowie jest wyodrębnioną  jednostką specjalistyczną utworzoną na podstawie decyzji Komendanta Głównego Policji.  W strukturach krakowskiego oddziału pełni służbę ponad 450 funkcjonariuszy, w skład którego wchodzi: dowództwo jednostki, cztery kompanie prewencji, pluton wsparcia taktycznego oraz pluton wzmocnienia

. Policjanci pełnią przede wszystkim służbę prewencyjną w formie patrolowo – interwencyjnej oraz biorą udział w zabezpieczeniach wymagających użycia większych sił policyjnych związanych z masowymi imprezami sportowymi, w szczególności meczami piłki nożnej, koncertami, zgromadzeniami czy akcjami protestacyjnymi. Tego rodzaju zgromadzenia masowe lub też imprezy masowe mogą doprowadzić do wystąpienia sytuacji zbiorowego naruszenia porządku publicznego, czy zamieszek.

Dwa razy w roku na terenie byłego lotniska w krakowskiej dzielnicy Czyżyny odbywa się szkolenie taktyczne, w czasie którego policjanci Oddziału Prewencji Policji w Krakowie mają okazję doskonalić swoje umiejętności.  Do zagadnień tematycznych szkolenia należy: 
– prowadzenie pojazdów w szykach i kolumnach,
– doskonalenie manewrowania i przeprowadzania pododdziałów,
– współdziałanie pododdziałów podczas przemarszów z użyciem armatek wodnych, 
– symulacja zbiorowego zakłócania porządku publicznego.

Na poniższym materialne video można zobaczyć elementy tego ćwiczenia – zapraszamy do obejrzenia.