Uwaga kierowcy! Dzisiaj trwają policyjne działania „BEZPIECZNA DK 79”

Uwaga kierowcy! Dzisiaj trwają policyjne działania „BEZPIECZNA DK 79”

Dzisiaj, tj. 6 kwietnia w Małopolsce, na ciągu drogi krajowej nr 79 realizowane  są działania pn. „BEZPIECZNA DK 79”,ukierunkowane na eliminowanie negatywnych zachowań mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Podejmowane są one wspólnie z Policją w Katowicach i w Kielcach.

Powyższa akcja rozpocznie cykl zaplanowanych w kolejnych tygodniach międzywojewódzkich działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza tych  o dużym natężeniu ruchu i występującymi w związku z tym zagrożeniami.

Zmniejszenie liczby osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych oraz ograniczenie piractwa na drogach to główny cel podjętego przedsięwzięcia, w ramach którego policjanci będą reagować na wykroczenia polegające na nieprzestrzeganiu dozwolonej prędkości, a w szczególności na obszarach zabudowanych oraz na wykroczenia popełniane przez kierujących wobec pieszych. Ponadto funkcjonariusze będą poddawać badaniu trzeźwości każdego kontrolowanego kierującego, zgodnie z realizowaną od 2006 roku kampanią „Policja przeciw pijanym kierującym”.

Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i bezpieczną jazdę.