Policja przeprowadziła działania „Bus & Truck”

Policja przeprowadziła działania „Bus & Truck”

Celem tych działań było dyscyplinowanie kierujących pojazdami, poprzez ujawnianie i eliminowanie nieprawidłowości związanych z wykonywaniem transportu drogowego, krajowego i międzynarodowego osób i rzeczy. Policjanci szczególną uwagę zwracali na osoby przewożące dzieci oraz młodzież. Podczas działań kontrolowano m.in. ilość osób przewożonych autobusami, stan techniczny pojazdów, jak i przestrzeganie przepisów w zakresie czasu jazdy i postoju, obowiązkowych przerw i właściwego czasu odpoczynku.

Akcja „BUS & TRUCK”  w powiecie krakowskim została przeprowadzona w środę (16.05 br.). Tego dnia policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przeprowadzili kontrole drogowe względem 89 pojazdów, w tym również ciężarowych i autobusów, w trakcie których ujawnili 28 wykroczeń.  Wobec kierowców, którzy dopuścili się tych przewinień policjanci wyciągnęli konsekwencje prawne, poprzez nałożenie mandatów karnych lub pouczeń. Dodatkowo, podczas kontroli mundurowi ujawnili 6 niesprawnych technicznie pojazdów, co w efekcie zakończyło się zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.

 

Fot poglądowe. Policja