Poszukiwany był listami gończymi – wpadł na lotnisku w Balicach

Poszukiwany był listami gończymi – wpadł na lotnisku w Balicach

Zatrzymany wczoraj mężczyzna zgłosił się do odprawy paszportowej po przylocie samolotów z Wielkiej Brytanii.

Polak poszukiwany był 4 listami gończymi, wydanymi przez Prokuratury Rejonowe w Będzinie, Raciborzu, Zamościu oraz Kutnie. Dopuścił się przestępstwa z artykułu 286 § 1 kk (tj. oszustwo). Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie, dzisiaj zostanie doprowadzony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do Aresztu Śledczego w Krakowie.

Przypominamy, że od 7 kwietnia 2017 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące przekraczania granicy zewnętrznej przez obywateli państw członkowskich UE. Każdy podróżny, który wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza, musi być sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych.

Info Michał Tokarczyk/ SG/