Udogodnienia dla przyszłych rodziców

Udogodnienia dla przyszłych rodziców

Urząd Stanu Cywilnego w Krakowie poinformował, że 1 czerwca 2018 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego stwarzająca możliwość zgłoszenia urodzenia dziecka drogą elektroniczną.

Zgłoszenia urodzenia będzie mogła dokonać matka lub ojciec dziecka. Zgłoszenie urodzenia będzie zawierało jednocześnie oświadczenie o wyborze imienia (lub imion) dziecka. Tym samym nie będzie konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie stanu cywilnego w celu dokonania zgłoszenia. Czynność będzie realizowana w drodze e-usługi, dostępnej na portalu obywatel.gov.plWarunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie profilu zaufanego przez jednego z rodziców.

Po zarejestrowaniu urodzenia przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, do osoby zgłaszającej urodzenie zostanie przesłany odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Dokumenty zostaną wydane w formie papierowej albo elektronicznej, w zależności od wyboru osoby dokonującej elektronicznego zgłoszenia urodzenia.

Info UMK