Policjanci monitorując internet uratowali kilkadziesiąt osób

Policjanci monitorując internet uratowali kilkadziesiąt osób

Tylko w okresie od stycznia do maja 2018 r. policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP ujawnili w sieci 62 wpisy osób, które chciały popełnić samobójstwo. W 2017 r. dotarli do 47 takich osób. Dzięki szybkiej reakcji i skutecznemu działaniu policjantów pomoc przyszła na czas. Osobom tym udzielono następnie dalszej pomocy specjalistycznej.

1 grudnia 2016 r. swoją działalność rozpoczęło Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji. W strukturze Wydziału Rozpoznania Biura utworzono Sekcję Obsługi Całodobowej. Dyżurni Cyber pełnią dyżury na Stanowisku Kierowania Głównego Sztabu Policji KGP. Do najważniejszych zadań policjantów m.in. należą:

  • monitoring sieci Internet pod kątem ujawniania zagrożeń związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem i porządkiem publicznym oraz związanych z działalnością grup terrorystycznych;
  • dokonywanie ustaleń niecierpiących zwłoki w sytuacji zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego;
  • wspomaganie policjantów z komórek do walki z cyberprzestępczością komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;
  • współpraca i wymiana informacji z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa;

Niewątpliwie do priorytetów działania Dyżurnego Cyber należy natychmiastowa reakcja na zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego. W przypadku zgłoszenia dotyczącego próby samobójczej policjanci w bardzo krótkim czasie bo zwykle w zaledwie kilka minut ustalają dane osoby dokonującej “samobójczego” wpisu i na miejsce kierują patrol wspierany przez policyjnego psychologa. Należy zaznaczyć, że sieć Internet nie ma granic, a osoby, które potrzebują szybkiej pomocy często przebywają na terenie innych krajów. Polscy obywatele mogą liczyć na pomoc policjantów niezależnie od miejsca przebywania. Policjanci z Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP ratują osoby przebywające m.in. w takich krajach jak Wielka Brytania, Niemcy czy Szwecja. Większość przypadków dotyczy jednak naszego kraju.

W 2017 r. mundurowi dotarli do 47 osób które umieściły w Internecie wpisy o takim charakterze. Tylko w okresie od stycznia do maja 2018 r.  funkcjonariusze sekcji zareagowali na wpisy 62 razy. Osoby z myślami samobójczymi zostały otoczone opieką medyczną.

Policjanci zwalczający cyberprzestępczość realizują również zadania nałożone przez zapisy w Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczością, sporządzonej w Budapeszcie. W okresie od powstania Biura do chwili obecnej zrealizowano 26 wniosków dla wielu państw sygnatariuszy Konwencji Budapesztańskiej.

Info i fot Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP / mg