Utraciłeś dokumenty? Jak najszybciej je zastrzeż!

Utraciłeś dokumenty? Jak najszybciej je zastrzeż!

Kradzież albo zgubienie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu czy innego dokumentu tożsamości to bardzo poważny problem, mogący doprowadzić do szeregu trudnych do wyjaśnienia sytuacji z wykorzystaniem naszych danych do celów przestępczych. Aby dowiedzieć jak można się przed tym ochronić zachęcamy do zapoznania się z zawartymi na tej stronie informacjami.

Co robić w przypadku utraty dokumentów?

UTRACONE DOKUMENTY NALEŻY NAJPIERW ZASTRZEC W BANKU – to kilkanascie tysięcy placówek w całym kraju (w wielu z nich nie trzeba nawet mieć konta bankowego). Poniżej przedstawiamy kolejne kroki, które należy wykonać:

  1. Zastrzeżenie w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – w swoim banku lub w dowolnym banku przyjmującym zastrzeżenia także od osób niebędących jego klientami.
  2. Powiadomienie Policji – w przypadku, jeżeli dokumenty utracono w wyniku kradzieży.
  3. Zawiadomienie najbliższego organu gminy lub placówki konsularnej i wyrobienie nowego dokumentu – informacje dotyczące konieczności zawiadomienia organu gminy o utracie dokumentu, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administarcji.

Akcja, którą od 7 lat realizuje Związek Banków Polskich z innymi instytucjami, w tym z Komendą Główną Policji jest niezwykle skuteczna dla bezpieczeństwa obrotu gospodarczego i obywateli. Dzięki wspólnym działaniom, liczba zastrzeganych dokumentów tożsamości regularnie wzrasta. Na koniec września 2015 roku w centralnej Bazie Danych Systemu „Dokumenty Zastrzeżone”  zastrzeżonych było 1 523 520 dokumentów tożsamości. Według danych „Raportu o dokumentach infoDok”, od 2008 roku, kiedy to rozpoczęte zostały dokładne badania w tym zakresie – udaremniono , aż 59,4 tys. prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 3,3 miliardów złotych.

W 2014 roku został uruchomiony nowy projekt pn. „System Zastrzegania Kart”. Jest to narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych z każdego miejsca na świecie, o każdej porze, przez 7 dni w tygodniu.

Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu: (+48) 828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

Fot. i info Policja