Przetarg na zaprojektowanie ulicy 8 Pułku Ułanów

Przetarg na zaprojektowanie ulicy 8 Pułku Ułanów

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie ogłosił przetarg na zaprojektowanie i uzyskanie decyzji ZRID dla ul. 8 Pułku Ułanów. Docelowo nowa droga ma połączyć ulicę Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Grota Roweckiego, Brożka i Kapelanka.

– Mając na uwadze aktualną sytuację na rynku budowlanym w Polsce, zmieniliśmy formułę realizacji ul. 8 Pułku Ułanów. Po dwóch nieudanych przetargach w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, najpierw chcemy przygotować dokumentacje projektową i uzyskać ZRID, a następnie szukać wykonawcy dla tego zadania – informuje Janina Pokrywa, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

Przedmiotem ogłoszonego przez ZIM zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Nowa droga, która połączy ul. Zawiłą ze skrzyżowaniem ul. Kapelanka, Brożka, Grota-Roweckiego ma za zadanie poprawić obsługę komunikacyjną w południowo-zachodniej części Krakowa. Takie rozwiązanie poprawi komfort podróżowania mieszkańców na granicy dzielnic VIII i IX, odciążając przede wszystkim ulicę Kobierzyńską, a także Zakopiańską. W ramach inwestycji zostanie wybudowana 2,7 km tzw. droga zbiorcza (po jednym pasie w każdą ze stron).

Dzięki inwestycji wzbogaci się też sieć dróg rowerowych. Osoby podróżujące jednośladami zyskają szybkie połączenie z centrum miasta, bowiem wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów powstanie ścieżka rowerowa. W ramach zadania powstaną oczywiście chodniki, przebudowana będzie infrastruktura techniczna. Z zakresu zamówienia wyłączony jest odcinek ul. 8 Pułku Ułanów, który zostanie zrealizowany w ramach Trasy Łagiewnickiej.

Ul. 8 Pułku Ułanów ma mieć charakter drogi miedzyosiedlowej, nie będzie więc to szeroka arteria komunikacyjna. – Stąd chcemy, by w ramach projektu zastosowanych zostało jak najwięcej rozwiązań przyjaznych dla mieszkańców, przede wszystkim w zakresie zieleni. Liczymy, że powstanie jedna z pierwszych dróg w Krakowie o nieco innym spojrzeniu na kształtowanie przestrzenne – zaznacza Janina Pokrywa. Dlatego projekt nowej drogi będzie powstawał w ścisłym uzgodnieniu i wedle wytycznych Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Wicedyrektor ZZM Łukasz Pawlik mówił niedawno o wprowadzeniu w ramach tej ulicy zieleni wielowarstwowej i takim zaprojektowaniu drogi i sieci, by były możliwe nasadzenia różnych gatunków roślinności.

Przypomnijmy, że ZIM w Krakowie w tym roku próbował dwukrotnie wyłonić wykonawcę na zaprojektowanie i budowę ul. 8 Pułku Ułanów. Do każdego z dwóch przetargów zgłaszała się ta sama firma, która proponowała kwotę wielokrotnie wyższą niż środki zapisane w dokumentach finansowych miasta.

– Mając na uwadze bardzo niekorzystną da zamawiających sytuację na rynku firm wykonawczych zmieniamy formułę realizacji tego zadania. Liczymy, że jesienią wybierzemy projektanta i do końca 2019 roku uzyskamy ZRID na to zadanie. Mamy nadzieję, że w międzyczasie sytuacja na rynku budowlanym w Polsce unormuje się i wtedy też rozpiszemy przetarg na samą budowę drogi – zapowiada dyrektor ZIM w Krakowie.

Info UMK/ZIM