W Krakowie policjanci z całego kraju dbają o bezpieczeństwo podczas COP24

W Krakowie policjanci z całego kraju dbają o bezpieczeństwo podczas COP24

W czasie trwania szczytu klimatycznego w stolicy Małopolski gościmy delegacje z poszczególnych państw biorących udział w naradach. Kraków mający rozbudowane zaplecze hotelowe stał się m.in. bazą noclegową dla uczestników tej konferencji ONZ.

Policjanci całą dobę dbają o bezpieczeństwo zarówno goszczących u nas uczestników konferencji, mieszkańców jak i  licznie przybywających do nas o tej porze roku turystów. To nie tylko policjanci ruchu drogowego, którzy  udrożniają ruch na ciągach komunikacyjnych w związku z przejazdami kolumn. To policjanci prewencji cały czas patrolujący ulice naszego miasta pod kątem wszelkich naruszeń ładu  i porządku publicznego,  to także funkcjonariusze kryminalni  i policyjni antyterroryści.

Do działań tych zaangażowani są nie tylko funkcjonariusze tych pionów z Małopolski ale również z Białegostoku, Bydgoszczy,  Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Legnicy, Lublina, Gdańska, Olsztyna, Poznania,  Rzeszowa Szczecina. Warszawy, Wrocławia.